درباره آزادی

دو متهم (لورل و هاردی) با تغییر لباس از ماشین پلیس فرار می کنند و در خیابان های شهر آواره می شوند. حال آن ها به دنبال لباس های اصلی خود هستند تا از دست این لباس های مسخره خلاص شوند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران آزادی

دست اندرکاران آزادی

دیدگاه‌های آزادی