درباره آشوب مدام

دو همراه بعید وارد ماجراجویی خطرناکی در سرزمین‌های بد یک سیاره ناشناخته می‌شوند و سعی می‌کنند از یک واقعیت خطرناک و گمراه‌کننده فرار کنند، جایی که تمام افکار توسط همه دیده و شنیده می‌شود…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران آشوب مدام

دست اندرکاران آشوب مدام

دیدگاه‌های آشوب مدام