درباره آمبولانس

دو سارق بانک که در حال فرار از دست پلیس هستند, آمبولانسی را بدون اطلاع از اینکه یک زن امدادگر و یک بیمار با شرایط حیاتی سوار آن است، می‌دزدند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران آمبولانس

دست اندرکاران آمبولانس

دیدگاه‌های آمبولانس