آیایی:روح خشمگین

آیایی:روح خشمگین

Aiyai: Wrathful Soul
امتیاز داده نشده
: 6.3
نشان کردن

درباره آیایی:روح خشمگین

داستان مردی که در یک محله دچار فجایع اسرارآمیز می‌شود و قربانیان را به طرزی نامعلوم کشته و به سرنوشت بدی دچار می‌کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران آیایی:روح خشمگین

دست اندرکاران آیایی:روح خشمگین

دیدگاه‌های آیایی:روح خشمگین