درباره ام (M)

شخصی کودکی را در آلمان به قتل می‌رساند. پلیس سخت در جستجوی اوست. این قتل‌ها وضعیت جنایتکاران دیگر را نیز به هم ریخته است و جنایتکاران محلی می‌خواهند به پلیس کمک کنند تا هرچه سریعتر قاتل دستگیر شود…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران ام (M)

دست اندرکاران ام (M)

دیدگاه‌های ام (M)