انتقام جن‌گیر

انتقام جن‌گیر

Exorcist Vengeance
امتیاز داده نشده
: 2.7
نشان کردن

درباره انتقام جن‌گیر

داستان یک کشیش سرسخت با گذشته ای آشفته که فراخوانده می شود تا یک شیطان قاتل را از یک خانواده مظنون ریشه کن کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران انتقام جن‌گیر

دست اندرکاران انتقام جن‌گیر

دیدگاه‌های انتقام جن‌گیر