درباره انگاشته (دوبله فارسی)

یک مامور سیا، در عملیات استخراج‌سازی یک دست‌سازه در اپرای ملی اوکراین شرکت می‌کند و پس از تصاحب آن، پروتاگونیست توسط مزدورانی اسیر و شکنجه شده و …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران انگاشته (دوبله فارسی)

دست اندرکاران انگاشته (دوبله فارسی)

دیدگاه‌های انگاشته (دوبله فارسی)