انیمیشن داگتانیان و سه‌شمشیردار

انیمیشن داگتانیان و سه‌شمشیردار

Dogtanian and the Three Muskehounds
امتیاز داده نشده
: 5.2
برچسب‌ها:
نشان کردن

درباره انیمیشن داگتانیان و سه‌شمشیردار

داستان داگتانیان، شمشیرزن جوانی که رویای پیوستن به ماسکهاوندهای افسانه‌ای را دارد. پس از اثبات مهارت‌های خود و جلب اعتماد آنها، او و ماسکهاوندها باید از شاه در برابر نقشه مخفی کاردینال ریشلیو برای بدست آوردن قدرت محافظت کنند…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران انیمیشن داگتانیان و سه‌شمشیردار

دیدگاه‌های انیمیشن داگتانیان و سه‌شمشیردار