انیمیشن پسر چکشی Copy
نشان کردن

درباره انیمیشن پسر چکشی Copy

در مورد پسری یتیم به نام مانگچی است که همراه با دوچرخه پرنده خود به دنبال ماجراجویی می‌رود. در یکی از این ماجراجویی‌ها، مانگچی با شاهزاده خانمی مواجه می‌شود که از دست یک ژنرال شرور فرار می‌کند. حال مانگچی، شاهزاده خانم را نجات داده و او را همراه با دوچرخه پرنده خود به خانه می‌برد اما…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران انیمیشن پسر چکشی Copy

دیدگاه‌های انیمیشن پسر چکشی Copy