انیمیشن پینوکیو: یک داستان واقعی

انیمیشن پینوکیو: یک داستان واقعی

Pinocchio: A True Story
امتیاز داده نشده
: 4.4
نشان کردن

درباره انیمیشن پینوکیو: یک داستان واقعی

ینوکیو جوان برای دیدن جهان از خالق نابغه خود ژپتو همراه با اسب تیبالت فرار می‌کند و به سیرک مسافرتی می‌پیوندد که توسط قاتل مودجافوکو اداره می‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران انیمیشن پینوکیو: یک داستان واقعی

دیدگاه‌های انیمیشن پینوکیو: یک داستان واقعی