اپیزود 1 برکت _ زوج مکانیک
نشان کردن

درباره اپیزود 1 برکت _ زوج مکانیک

تصمیم گرفتم کنارش باشم! هیچ وقت تنهاش نمیذارم. وقتی دیدم همسرم با تمام وجود تلاشش رو می کنه اما اونطور که باید دیده نمیشه تصمیم گرفتم کنارش باشم ! هیچ وقت تنهاش نمیذارم …

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 1 برکت _ زوج مکانیک

دیدگاه‌های اپیزود 1 برکت _ زوج مکانیک