اپیزود 10 برکت _ کارگاه شیشه‌گری اکبری

اپیزود 10 برکت _ کارگاه شیشه‌گری اکبری

Blessing
4
نشان کردن

درباره اپیزود 10 برکت _ کارگاه شیشه‌گری اکبری

شیشه‌گری شغلی سخت و در محیطی با گرمای خارج از حد یک انسان عادی است اما سید اسد اکبری از سال 64 عاشقانه به این حرفه قدیمی و پرطرفدار پرداخته است…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 10 برکت _ کارگاه شیشه‌گری اکبری

دیدگاه‌های اپیزود 10 برکت _ کارگاه شیشه‌گری اکبری