اپیزود 11 کاریاب _ دکتر کسیری (عینک‌سازی)

اپیزود 11 کاریاب _ دکتر کسیری (عینک‌سازی)

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره اپیزود 11 کاریاب _ دکتر کسیری (عینک‌سازی)

در این قسمت حمیدرضا به سراغ دکتر کسیری در محله آریاشهر رفته تا در مورد عینک‌سازی، اطلاعات بیشتری کسب کند…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 11 کاریاب _ دکتر کسیری (عینک‌سازی)

دیدگاه‌های اپیزود 11 کاریاب _ دکتر کسیری (عینک‌سازی)