اپیزود 12 برکت _ کارتن‌سازی عبدالملکی

اپیزود 12 برکت _ کارتن‌سازی عبدالملکی

Blessing
4
نشان کردن

درباره اپیزود 12 برکت _ کارتن‌سازی عبدالملکی

از جمله شغل‌هایی است که با سرمایه کم هم می‌توان شروع کرد و جای توسعه زیادی هم دارد. چون در شهرستان کار و درآمد کم بود رو آوردیم به تهران و …

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 12 برکت _ کارتن‌سازی عبدالملکی

دیدگاه‌های اپیزود 12 برکت _ کارتن‌سازی عبدالملکی