اپیزود 6 رازهاى من _ ندا مجیدی

اپیزود 6 رازهاى من _ ندا مجیدی

My mysteries
امتیاز داده نشده
برچسب‌ها:
نشان کردن

درباره اپیزود 6 رازهاى من _ ندا مجیدی

یک شبه نمیشه کارآفرین شد. یک شبه نمیشه خود اشتغالی کرد. در شرکتهای جدی کار کردم و کاری رو که یاد گرفتم، دارم در کار خودم ازشون استفاده می‌کنم.

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 6 رازهاى من _ ندا مجیدی

دیدگاه‌های اپیزود 6 رازهاى من _ ندا مجیدی