اپیزود 7 کاریاب _ کمال خردمند

اپیزود 7 کاریاب _ کمال خردمند

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره اپیزود 7 کاریاب _ کمال خردمند

در این قسمت حمیدرضا به سراغ کمال خردمند در منطقه مجیدیه رفته تا درباره شغل میوه فروشی اطلاعات بیشتری کسب کند…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 7 کاریاب _ کمال خردمند

دیدگاه‌های اپیزود 7 کاریاب _ کمال خردمند