اپیزود 8 رازهاى من _ شیما صابری

اپیزود 8 رازهاى من _ شیما صابری

My mysteries
امتیاز داده نشده
برچسب‌ها:
نشان کردن

درباره اپیزود 8 رازهاى من _ شیما صابری

بصورت اتفاقی با گروههایی که برگزارکننده رویدادهای استارتاپی هستند، آشنا شدم …

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 8 رازهاى من _ شیما صابری

دیدگاه‌های اپیزود 8 رازهاى من _ شیما صابری