اپیزود 9 کاریاب _ باغ رستوران نادری

اپیزود 9 کاریاب _ باغ رستوران نادری

Finding a job
امتیاز داده نشده
نشان کردن

درباره اپیزود 9 کاریاب _ باغ رستوران نادری

در این قسمت حمیدرضا به سراغ آقای نادری در شغل رستوران‌داری رفته تا درباره این شغل اطلاعات بیشتری کسب کند…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 9 کاریاب _ باغ رستوران نادری

دیدگاه‌های اپیزود 9 کاریاب _ باغ رستوران نادری