اپیزود 9 برکت _ خشکه‌پزی سیدحسینی

اپیزود 9 برکت _ خشکه‌پزی سیدحسینی

Blessing
4
نشان کردن

درباره اپیزود 9 برکت _ خشکه‌پزی سیدحسینی

امروزه مردم آگاه‌ترند و متوجه امور هستند. تنها نانی که جوش شیرین ندارد سنگک است. برای اینکه نان روغنی ماندگاری طولانی داشته باشد، آنها را سه بار می‌پزیم …

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران اپیزود 9 برکت _ خشکه‌پزی سیدحسینی

دیدگاه‌های اپیزود 9 برکت _ خشکه‌پزی سیدحسینی