درباره ایمنی آخر از همه

« هارولد » ( لوید ) به دنبال تهدیدهاى نامزدش ( دیویس ) رهسپار لس آنجلس مى‏ شود تا پول پارو كند اما به جایى نمى‏ رسد. تا این كه دختر خود را به شهر مى‏ رساند. و حالا « هارولد » كه باید، واقعا، خودى نشان بدهد در قبال 1000 دلار حاضر به شركت در نمایشى تبلیغاتى / قهرمانى مى‏ شود: بالارفتن از دیوار ساختمان 12 طبقه‏ ى فروشگاه، بدون هیچ گونه وسایل ایمنى…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران ایمنی آخر از همه

دست اندرکاران ایمنی آخر از همه

دیدگاه‌های ایمنی آخر از همه