بازداشت
نشان کردن

درباره بازداشت

داستان دو افسر پلیس کاملا متضاد به نام‌های دیاکیته و مونگ که باهم همکاری می‌کنند تا یک پرونده جنایی غیرمنتظره بزرگ را کشف کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بازداشت

دست اندرکاران بازداشت

دیدگاه‌های بازداشت