با من ازدواج کن
نشان کردن

درباره با من ازدواج کن

فیلمی کمدی و موزیکال که در آن یک سوپراستار پاپ لحظاتی قبل از عروسی‌اش در باغ مدیسون اسکوئر توسط نامزدش که یک ستاره راک است رها می‌شود، در عوض او با مردی که به صورت تصادفی از بین مردم انتخاب کرده ازدواج می‌کند و …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران با من ازدواج کن

دست اندرکاران با من ازدواج کن

دیدگاه‌های با من ازدواج کن