بتمن 2022
نشان کردن

درباره بتمن 2022

بتمن در دومین سال مبارزه با جرم و جنایت خود به بررسی رشته ای از قتل ها می پردازد که به بررسی فسادی می پردازد که شهر گاتهام را گرفتار می کند و همچنین اینکه چگونه ممکن است…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بتمن 2022

دست اندرکاران بتمن 2022

دیدگاه‌های بتمن 2022