بربرها
نشان کردن

درباره بربرها

یک مهمانی شام در یک خانه روستایی که چهار دوست را می بیند که برای جشن تولد دور هم جمع شده اند. اما با پیشروی شب رازها آشکار می شوند و اتفاقات ناراحت کننده ای در اطراف آنها رخ می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بربرها

دست اندرکاران بربرها

دیدگاه‌های بربرها