درباره برنی

در یکی شهر های کوچک تگزاس، مردی بنام برنی با یک زن بیوه ثروتمند آشنا شده، و بعد از کشتن آن زن برای بدست آوردن ثروتش، دست به هر کاری میزند تا مردم شهر باور کنند که زن هنوز زنده است…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران برنی

دست اندرکاران برنی

دیدگاه‌های برنی