بل اژدها و پرنسس

بل اژدها و پرنسس

Belle: The Dragon and the Freckled Princess
امتیاز داده نشده
: 7.3
نشان کردن

درباره بل اژدها و پرنسس

در مورد یک دانش آموز 17 ساله دبیرستانی به نام سوزو است که هم در دنیای واقعی ژاپن و هم در دنیایی مجازی معروف به “U” زندگی می‌کند، او در این دنیای مجازی از نام بل برای خود استفاده می‌کند و…

فیلم‌های پیشنهادی

دست اندرکاران بل اژدها و پرنسس

دیدگاه‌های بل اژدها و پرنسس