بهترین سال‌های زندگی ما

بهترین سال‌های زندگی ما

The Best Years of Our Lives
امتیاز داده نشده
: 8.1
نشان کردن

درباره بهترین سال‌های زندگی ما

سه سرباز وظیفه ‏ى امریكایى به نام‏هاى « آل » ( مارچ ) ، « فرد » ( اندروز ) و « هومر » ( راسل ) ، پس از پایان جنگ جهانى دوم به شهر زادگاه‏شان باز میگردند تا زندگى جدیدى را آغاز كنند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بهترین سال‌های زندگی ما

دست اندرکاران بهترین سال‌های زندگی ما

دیدگاه‌های بهترین سال‌های زندگی ما