به تنهایی به زندگی‌ام ادامه میدهم

به تنهایی به زندگی‌ام ادامه میدهم

I Shall Live by Myself
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره به تنهایی به زندگی‌ام ادامه میدهم

زنی هفتاد و پنج ساله به نام «موموکو» که در توکیو زندگی می‌کند و دو فرزند دارد، پس از مرگ همسرش، احساس تنهایی زیادی می‌کند تا اینکه …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران به تنهایی به زندگی‌ام ادامه میدهم

دست اندرکاران به تنهایی به زندگی‌ام ادامه میدهم

دیدگاه‌های به تنهایی به زندگی‌ام ادامه میدهم