به سوی ستارگان

به سوی ستارگان

Ad Astra
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره به سوی ستارگان

فضانوردی برای پیدا کردن پدر گمشده‌اش به فضا سفر می‌کند و در همین حین پرده از رازی که سیاره زمین را تهدید می‌کند بر می‌دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران به سوی ستارگان

دست اندرکاران به سوی ستارگان

دیدگاه‌های به سوی ستارگان