بورگو
نشان کردن

درباره بورگو

این مستند یک گیاه شناس جوان را دنبال می‌کند که برای مطالعه یک گونه گیاهی مهاجم، به یک شهر کوچک بیابانی نقل مکان می‌کند. او باید برای بقای خود بجنگد، چرا که …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران بورگو

دست اندرکاران بورگو

دیدگاه‌های بورگو