درباره تازه‌کار (هارولد لوید)

“هارولد لمب” می‌خواهد به کالج برود و از این امر بسیار هیجان‌زده است. او روشی مخصوص برای معرفی خود در نظر دارد که در یک فیلم مشاهده کرده است. اما با وارد شدن به دانشگاه او مورد هجوم تمسخرهای دیگران قرار می‌گیرد. اما با کمک تنها دوستش “پگی” تلاش می‌کند به محبوبیت دست یابد…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران تازه‌کار (هارولد لوید)

دست اندرکاران تازه‌کار (هارولد لوید)

دیدگاه‌های تازه‌کار (هارولد لوید)