درباره تجارت بزرگ

“استن” و “اولی” در کالیفرنیا به فروش درخت کریسمس مشغول هستند.فروش زیاد نبوده و یک بحث ساده با مشتری بدخلق بالا گرفته و موجب می شود آنها خانه و باغ مشتری را نابود سازند و…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران تجارت بزرگ

دست اندرکاران تجارت بزرگ

دیدگاه‌های تجارت بزرگ