تراژدی مکبث

تراژدی مکبث

The Tragedy of Macbeth
امتیاز داده نشده
: 7.1
نشان کردن

درباره تراژدی مکبث

سه جادوگر یک لرد اسکاتلندی را متقاعد می کنند که او پادشاه بعدی اسکاتلند خواهد بود. همسر این لرد نیز او را در برنامه ی دستیابی اش به قدرت پشتیبانی می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران تراژدی مکبث

دست اندرکاران تراژدی مکبث

دیدگاه‌های تراژدی مکبث