جعبه سیاه
نشان کردن

درباره جعبه سیاه

داستان یک تحلیلگر جوان و با استعداد که مأموریت می‌یابد تا دلیل سقوط مرگبار یک هواپیمای کاملاً جدید را حل کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران جعبه سیاه

دست اندرکاران جعبه سیاه

دیدگاه‌های جعبه سیاه