جمعه سیاه
نشان کردن

درباره جمعه سیاه

داستان گروهی از کارمندان فروشگاه اسباب‌بازی که باید از یکدیگر در برابر انبوهی از خریداران آلوده به انگل محافظت کنند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران جمعه سیاه

دست اندرکاران جمعه سیاه

دیدگاه‌های جمعه سیاه