جهنم خونین

جهنم خونین

Bloody Hell
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره جهنم خونین

مردی با گذشته‌ای رازآلود برای فرار از جهنم شخصی خود  فقط برای رسیدن به جایی بسیار بدتر، از کشور فرار می‌کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران جهنم خونین

دست اندرکاران جهنم خونین

دیدگاه‌های جهنم خونین