درباره جولت

داستان درباره زنی به نام لیندی است که دچار یک اختلال عصبی نادر است که باعث می‌ شود تا گاهی خشم، تمام وجود وی را فرا بگیرد و تنها راه مقابله وی با این مشکل، وارد کردن شوک به خودش است و …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران جولت

دست اندرکاران جولت

دیدگاه‌های جولت