جولت
نشان کردن

درباره جولت

داستان درباره زنی به نام لیندی است که دچار یک اختلال عصبی نادر است که باعث می‌ شود تا گاهی خشم، تمام وجود وی را فرا بگیرد و تنها راه مقابله وی با این مشکل، وارد کردن شوک به خودش است و …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران جولت

دست اندرکاران جولت

دیدگاه‌های جولت