خانه گوچی
نشان کردن

درباره خانه گوچی

روایت نقشه کشیدن پاتریزیا رجیانی، همسر سابق مائوریتزیو گوچی، برای کشتن شوهرش، نوه ی طراح مشهور لباس گوچیو گوچی.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران خانه گوچی

دست اندرکاران خانه گوچی

دیدگاه‌های خانه گوچی