انیمیشن خانواده آدامز ۲

انیمیشن خانواده آدامز ۲

The Addams Family (2)
امتیاز داده نشده
: 6.1
نشان کردن

درباره انیمیشن خانواده آدامز ۲

خانواده آدامز درگیر ماجراهای احمقانه‌تر و جالتری و همچنین درگیر اتفاقات خنده داری با شخصیت های مختلفی می‌شوند. این انیمیشن ادامه‌ای بر انیمیشن خانواده آدامز در سال 2019 است.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران انیمیشن خانواده آدامز ۲

دست اندرکاران انیمیشن خانواده آدامز ۲

دیدگاه‌های انیمیشن خانواده آدامز ۲