خرچنگ سیاه

خرچنگ سیاه

Black Crab
امتیاز داده نشده
محدوده سنی +17
: 5.6
نشان کردن

درباره خرچنگ سیاه

در یک دنیای پسا آخرالزمانی، شش سرباز در یک ماموریت مخفی باید بسته‌ای مرموز را در یک مجمع‌الجزایر یخ زده حمل کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران خرچنگ سیاه

دست اندرکاران خرچنگ سیاه

دیدگاه‌های خرچنگ سیاه