درباره درمان

یک دائم‌الخمر به یک اردوگاه تندرستی وارد می‌شود و طولی نمی‌کشد که رفتارهای او موسسه را به آشوب می‌کشاند …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران درمان

دست اندرکاران درمان

دیدگاه‌های درمان