درباره دزد دوچرخه

داستان فیلم در مورد مرد فقیری بنام «ریکی» و خانواده اش است که به دنبال دوچرخه دزدیده شده اش می باشد، که برای پیشرفت در شغلش به آن نیاز دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دزد دوچرخه

دست اندرکاران دزد دوچرخه

دیدگاه‌های دزد دوچرخه