درباره دوش فنگ

چارلی سرباز یک اردوگاه آموزشی است. او آرزوی قهرمان شدن را در سر دارد و بطور اتفاقی به ماموریتی خطرناک پشت خطوط دشمن می رود…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دوش فنگ

دست اندرکاران دوش فنگ

دیدگاه‌های دوش فنگ