درباره دو ملوان

لورل و هاردی با دو ملوان در مرخصی ساحل بازی می‌کنند که تصمیم به اجاره اتومبیل می‌گیرند. لورل با یک عابر پیاده در گوشه خیابان تصادف می‌کند و …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دو ملوان

دست اندرکاران دو ملوان

دیدگاه‌های دو ملوان