درباره دکتر لیزا

داستانی از زندگی الیزابت گلینکا، رئیس بنیاد “Fair Care”، فردی نیکوکار، پزشک و فعال حقوق بشر است. با شروع روز، الیزاوتا و همسرش گلب قصد دارند سی‌امین سالگردشان را جشن بگیرند …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دکتر لیزا

دست اندرکاران دکتر لیزا

دیدگاه‌های دکتر لیزا