دیوید و الف‌ها
نشان کردن

درباره دیوید و الف‌ها

داستان یک اِلف خسته و ناامید که به دنیای واقعی فرار می‌کند، جایی که سعی می‌کند با کمک یک پسر جوان، جادوی کریسمس را تجربه کند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دیوید و الف‌ها

دست اندرکاران دیوید و الف‌ها

دیدگاه‌های دیوید و الف‌ها