دیکتاتور بزرگ

دیکتاتور بزرگ

The Great Dictator
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره دیکتاتور بزرگ

در سال‏هاى جنگ جهانى اول در كشور تومانیا، سربازى به نام « چارلى » ( چاپلین ) بر اثر سانحه‏ ى سقوط هواپیما حافظه‏ اش را از دست می‏‌دهد. او وقتى چشم باز می‌كند خود را در یك آسایشگاه روانى می‌یابد و پس از مدتى كه طى آن حاكمیت كشور به دست دیكتاتورى به نام « هینكل » ( چاپلین ) افتاده، از آن جا مرخص می‏‌شود…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران دیکتاتور بزرگ

دست اندرکاران دیکتاتور بزرگ

دیدگاه‌های دیکتاتور بزرگ