درباره ذهن زیبا

ریاضی‌دانی به نام «جان نَش» اعتقاد دارد که هر چیزی در جهان از یک الگوی خاصی پیروی می‌کند و به دنبال پیدا کردن این الگوها است. او علاقه شدیدی به رمزگشایی نیز دارد و همین موضوع باعث ورود او به دنیایی متفاوت می‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران ذهن زیبا

دست اندرکاران ذهن زیبا

دیدگاه‌های ذهن زیبا