زامبی برای فروش

زامبی برای فروش

Zombi for Sale
امتیاز داده نشده
: 6.9
نشان کردن

درباره زامبی برای فروش

بر اثر آزمایش‌های شیمیایی یک آزمایشگاه، زامبی جوانی به وجود می‌آید که وارد یک روستا می‌شود. البته برخلاف همیشه، نه کسی این زامبی را تحویل می‌گیرد و نه از او می‌ترسد! خانواده‌ای که ایستگاه پمپ بنزینی را اداره می‌کنند، این زامبی را گروگان می‌گیرند و کم‌کم متوجه می‌شوند می‌توانند از او استفاده‌های زیادی بکنند …

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران زامبی برای فروش

دست اندرکاران زامبی برای فروش

دیدگاه‌های زامبی برای فروش