درباره زندگی سگی

یک ولگرد (چارلی چاپلین) به همراه سگش تلاش می‌کنند به سختی در شهری زندگی کنند…

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران زندگی سگی

دست اندرکاران زندگی سگی

دیدگاه‌های زندگی سگی